Klagenævnet for Udbud er en uafhængig administrativ klageinstans, hvis hovedopgave er at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af EU-udbudsreglerne ved udbud af bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser.

Seneste kendelser

Seneste nyt

Klagenævnet for Udbud holder lukket i dagene 14., 15. og 16. april 2014.

Post kan sendes ind som normalt, hvis det kan komme i en almindelig brevsprække.